Rehberlik

Anasayfa / Rehberlik
 

     Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, bireysel farklara göre gereksinimlere cevap veren çabalar, tutumlar, davranışlar, duygular ve kişisel amaçlarla ilgili olarak, bireye ağırlık veren etkinlikleri kapsar.
     Rehberlik bireyin duyuşsal yeteneklerinin gelişmesine ağırlık verir, doğrudan doğruya bireye ilişkin bir hizmettir. Bireyin kendini tanıma, kendine ve topluma yararlı, uyumlu olmada gerekli davranış ve değerler geliştirmesine yardım eder. Rehberlik hizmetleri bireyin gönüllü katılımını gerektirir. Rehberlik bireyin özel gereksinimlerine yöneliktir ve gizlilik ilkesine sadıktır. Gizlilik ve gönüllülük rehberlik hizmetlerinin en önemli iki ilkesidir. Gizlilik ilkesi, bireyin veya okulun güvenliği için endişe verici bir durum varsa ancak okul müdürüne karşı (çok özel durumlarda) bozulur. Aileye de yine en çok öğrencinin güvenliği için endişe verici durum varsa bozulur. Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri; öğrenciye, öğretmene ve veliye yönelik çalışmaları içerir. Öğrenciye yönelik hizmetlerinin temel amacı, öğrencinin eğitim-öğretim ortamında kendi performansı doğrultusunda en yüksek verimi alması, karşılaştığı sorunlarda kendi yetilerini kullanabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencinin kendini tanımasına, geliştirmesine (zihinsel, duygusal, sosyal), hedeflerini belirleyebilmesine yardımcı olur. Gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu duygusal destek ve bilgiyi sağlar.  Öğrenci merkezli bu çalışmalarda öğrencinin uygun yönlendirilebilmesi için ilgili kişilerle (aile – öğretmen – okul yönetimi) işbirliği içinde çalışır. Gözlemlerini ve topladığı verileri öğrenci lehine paylaşarak uygun eğitim-öğretim ortamının oluşumunu destekler. Profesyonel bir yardım sürecini içeren çalışmaların temel ilkesi, öğrencinin ve kişilerin bireysel farklılıklarına saygı duymaktır. Tüm bireylerin gelişimine katkıda bulunmak, koruyucu ve önleyici olmak çalışmaların ayrılmaz ve tamamlayıcı yanlarını oluşturur. Öğretmen ve velilere yönelik alışmalarda amaç, öğrencilerle iletişimlerinde karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteği sağlamaktır. Öğrencinin yaşadığı dönemsel ve bireysel özelliklerini paylaşmak, ortak tavır ve tutumlar oluşturmaktır.

Rehberlik Servisi
Rehberlik Servisinde Yapılan Çalışmalar
Sınıflara Göre Yapılan Çalışmalar