Sanat Eğitimi

Anasayfa / Sanat Eğitimi

Sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fene geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmalara göre müzik, resim, drama, heykel, çizim vb. yaratıcı ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini ortaya koymuştur.

Okulumuzda öğrencilerimizin;

  • Algısal yetilerini geliştirmek,
  • Kendi iç dünyalarını resmetmek adına sanat eğitimine önem verilmektedir.